Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ΤΕΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

& ΤΕΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΕΚ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΙΧ

40€

10

81€

40€

5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΧ

43€

10

77€

43€

7€

ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ

45

10

91€

45

5

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΔΧ(ΤΑΞΙ)

38€

10

77€

38€

4€

ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΩΣ 3.5tn

48€

10€

97€

48€

6€

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ & ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ

52

10

105€

52

6

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

25

-

-

-

3€

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

27

-

-

-

4€

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ

20

-

-

-

2

*Στις τιμές περιλαμβάνεται το ειδικό τέλος εκπαιδευτικών οχημάτων και Φ.Π.Α

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τα τέλη διενέργειας ειδικών ελέγχων μετά από αίτηση του κατόχου του οχήματος, καθώς και των επανελέγχων οι οποίοι διενεργούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, καθορίζονται ως ακολούθως:

α. Σε περίπτωση που διενεργείται έλεγχος σε ένα σύστημα του οχήματος καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) του τέλους διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος.

β. Σε περίπτωση που διενεργείται έλεγχος σε δύο συστήματα του οχήματος καταβάλλεται το ένα δεύτερο (1/2) του τέλους διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος.

γ. Σε περίπτωση που διενεργείται έλεγχος σε τρία συστήματα του οχήματος καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) του τέλους διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος.

δ. Σε περίπτωση που διενεργείται έλεγχος σε τέσσερα ή περισσότερα συστήματα του οχήματος καταβάλλεται ολόκληρο το τέλος διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος, όπως αυτό καθορίζεται από το ΦΕΚ 501 5/03/2013 στην παράγραφο 1 του άρθρου 1.

Ως συστήματα του οχήματος νοούνται:

1) Σύστημα πέδησης                                                                     5) Άξονες, τροχοί, ελαστικά και ανάρτησης

2) Σύστημα διεύθυνσης                                                                 6) Πλαίσιο και εξαρτήματα πλαισίου

3) Ορατότητα                                                                              7) Λοιπός εξοπλισμός

4) Φανοί, ανακλαστήρες και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός                    8) Οχλήσεις.

*Το τελικό προκύπτον ποσό στρογγυλοποιείται στη πλησιέστερη ακέραιη μονάδα

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

1.Τα τέλη περιοδικού τεχνικού ελέγχου μειώνονται κατά 10% προκειμένου για οχήματα φυσικών ή νομικών  προσώπων  που είναι κύριοι ή κάτοχοι άνω των δέκα και έως πενήντα οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και κατά 20% όταν ο αριθμός των οχημάτων υπερβαίνει τα πενήντα. Για την εφαρμογή αυτών των εκπτωτικών τιμών , το  ΙΚΤΕΟ θα συνάψει σύμβαση  µε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι κύριος ή κάτοχος των προς έλεγχο οχημάτων, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα οχήματα θα προσκομιστούν για έλεγχο ΙΚΤΕΟ (υπό τον ίδιο ΑΦΜ). Επίσης, στη σύμβαση θα αναφέρονται η κατηγορία των οχημάτων, οι αριθμοί κυκλοφορίας τους ή ο αριθμός πλαισίου σε περίπτωση ανάριθμων  οχημάτων, το χρονικό διάστημα  στο οποίο αυτά θα προσκομιστούν για έλεγχο, καθώς και θα περιλαμβάνεται  όρος σχετικά µε την υποχρέωση του φυσικού ή νομικού προσώπου να καταβάλει στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ τις προκύπτουσες διαφορές επί του αντιτίμου και του ΦΠΑ, σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης.           

2.Έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για οχήματα του Δημόσιου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

3.Εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για οχήματα φυσικών προσώπων κατόχων ισχύοντος Δελτίου Ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

 

4. Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στα ΚΤΕΟ το όχημα του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, πλέον του προβλεπόμενου από τις διατάξεις, τέλους διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους, το οποίο καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 5του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), όπως κάθε φορά ισχύει.