Δικαιολογητικά επιβατικών
Δικαιολογητικά φορτηγών(3.5tn)
Δικαιολογητικά δικύκλων
Δικαιολογητικά δικύκλων

Δικαιολογητικά για Δίκυκλα Οχήματα

  • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
  • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
  • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Δικαιολογητικά για Ανάριθμα Δίκυκλα

  • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους και
  • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)

Δικαιολογητικά για Εκπαιδευτικά δίκυκλα

  • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Άδεια λειτουργίας της σχολής
ΑρχικήΝέαΕταιρείαΤεχνικός έλεγχοςΔικαιολογητικάΟικονομικά στοιχείαΕπικοινωνία